باسلام 

جهت دیدار با معلمان محترم  و تحویل کارنامه توصیفی نوبت اول در روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ از ساعت ۸  الی ۹ منتظر دیدارتان هستیم.

 

باسلام 

جهت دیدار با معلمان محترم  و تحویل کارنامه توصیفی نوبت اول در روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ از ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۳۰ منتظر دیدارتان هستیم.

 

باسلام 

جهت دیدار با معلمان محترم  و تحویل کارنامه نوبت اول در روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ از ساعت ۱۳ الی ۱۴ منتظر دیدارتان هستیم.

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)