معلمان

آشنایی با کارکنان ما

بهترین معلمان ماهر

سرکار خانم صادقی

معلم پایه اول

سرکار خانم کشاورزی

معلم پایه اول

سرکار خانم توانگر

معلم دوره‌ی دوم

سرکار خانم تربتی

معلم دوره‌ی دوم

سرکار خانم کعبه منور

معلم دوره‌ی دوم

سرکار خانم خنجری

معلم دوره‌ی دوم

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)