معلمان

آشنایی با کارکنان ما

بهترین معلمان ماهر

سرکار خانم چیمه

معلم پیش دبستان

سرکار خانم کشاورزی

معلم پایه اول

سرکار خانم نجف‌پور

معلم پایه دوم

سرکار خانم مقصودی

معلم پایه سوم

سرکار خانم صادقی

معلم پایه چهارم

سرکار خانم کعبه منور

معلم پایه پنجم

سرکار خانم خنجری

معلم پایه ششم

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)