معلمان

آشنایی با کارکنان ما

بهترین معلمان ماهر

سرکار خانم کشاورزی

معلم پایه اول

سرکار خانم سپاسی

معلم پایه دوم

سرکار خانم خراسانی زاده

معلم پایه دوم و سوم

سرکار خانم صادقی

معلم پایه سوم

سرکار خانم کعبه منور

معلم پایه پنجم

سرکار خانم خنجری

معلم پایه ششم

سرکار خانم تربتی

معلم پایه ششم

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)