حتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی سوم و ثبت نام فرزندمان در پایه ی چهارم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  دوشنبه ۹۹/۳/۱۹از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی دوم  ثبت نام فرزندمان در پایه ی سوم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  یک شنبه 99/3/18از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

 احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی اول و ثبت نام فرزندمان در پایه ی دوم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  شنبه 99/3/17 از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

 احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما در  اجرای  برنامه های دبستان ،  بدین وسیله  به  اطلاع می رساند جهت دریافت گواهینامه ی پایان تحصیلات دوره پیش دبستانی  و ثبت نام فرزندمان در  پایه ی اول و ثبت در سامانه سناد و نوبت گیری سنجش عزیزان و همچنین ثبت کتاب های درسی  در روز شنبه مورخ 99/3/17 از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.

  با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

با سلام و احترام 

بدینوسیله موارد ذیل را باستحضار  می رساند:

۱) محاسبات لازم جهت انتقال مطالبات هزینه های فوق برنامه ها و سرویس سال تحصیلی ۹۹۱۳۹۸  به دفتر مالی ۱۴۰۰۱۳۹۹ انجام پذیرفته است.

۲) برنامه ی دریافت کارنامه ی ترم دوم و ثبت نام جهت سال تحصیلی آینده به زودی اعلام خواهد شد.

۳) جهت دریافت کارنامه و ثبت نام سال تحصیلی  آتی،  تسویه حساب پرونده ی مالی الزامی است.

۴) شورای مدرسه تمهیدات لازم را جهت آغاز سال تحصیلی جدید مطابق با دستورالعملهای  وزارتی  در زمینه های آموزش مجازی ، حضوری ، نیمه حضوری ، و همچنین اصلاح و تکمیل زیر ساختهای بهداشتی تمامی اماکن مدرسه را طی زمان بندی اجرایی فراهم نموده است.

در خاتمه ضمن سپاس مجدد از همراهی شما، آماده ی دریافت نظرات سازنده تان هستیم.

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)