با توجه به تعطیل شدن کلاس های حضوری  در روزهای  سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ ، کلاس های غیر حضوری طبق برنامه ی داده شده از ساعت ۹ صبح آغاز می گردد. 

حضور کلیه ی دانش آموزان در کلاس های مجازی دبستان الزامی است.

 

برای استفاده از کلاس های غیر حضوری دبستان بشارت موعود، از طریق گوگل کروم به سایت دبستان مراجعه  و وارد قسمت کلاس های غیر حضوری و پایه ی مربوط به خود شوید.

 

کلاس های مجازی فقط در صورت تعطیل شدن مدارس برگزار می گردد و در غیر این صورت کلاس ها صرفا به صورت حضوری تشکیل می گردد.

 

با تشکر -دبستان بشارت موعود

 

 با توجه به تعطیل شدن کلاس های حضوری در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲  ، کلاس های غیر حضوری طبق برنامه ی داده شده از ساعت ۹ صبح آغاز می گردد. 

حضور کلیه ی دانش آموزان در کلاس های مجازی دبستان الزامی است.

 

 برای استفاده از کلاس های غیر حضوری دبستان بشارت موعود، از طریق گوگل کروم به سایت دبستان مراجعه  و وارد قسمت کلاس های غیر حضوری و پایه ی مربوط به خود شوید.

 

کلاس های مجازی فقط در صورت تعطیل شدن مدارس برگزار می گردد و در غیر این صورت کلاس ها صرفا به صورت حضوری تشکیل می گردد.

 

با تشکر -دبستان بشارت موعود

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)