✅✅باسلام 

با توجه به شرایط موجود ، جلسه ی دیدار آموزگاران گرامی پایه ی اول با اولیا ی محترم  به شرح زیر برگزار می گردد:

 

🔖🔖در صورت برقراری کلاس های حضوری :

روز شنبه ۳ دی ماه  از ساعت ۱۳ الی ۱۴ در  محل دبستان 

 

🔖🔖در صورت تعطیلی کلاس های حضوری :

روز شنبه ۳ دی ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ از طریق سایت دبستان و کلاس غیر حضوری اول

سلام 

✅✅با توجه به شرایط موجود ، جلسه ی دیدار آموزگاران گرامی پایه ی دوم با اولیا ی محترم  به شرح زیر برگزار می گردد:

 

🔖🔖در صورت برقراری کلاس های حضوری :

روز یک شنبه ۴ دی ماه  از ساعت ۱۳ الی ۱۴ در  محل دبستان

 

🔖🔖در صورت تعطیلی کلاس های حضوری :

روز یک شنبه ۴ دی ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۳ از طریق سایت دبستان و کلاس غیر حضوری دوم

سلام 

✅✅با توجه به شرایط موجود ، جلسه ی دیدار آموزگاران گرامی پایه ی سوم با اولیا ی محترم  به شرح زیر برگزار می گردد:

 

🔖🔖در صورت برقراری کلاس های حضوری :

روز  چهارشنبه ۷دی ماه  از ساعت ۱۳ الی ۱۴ در  محل دبستان

 

🔖🔖در صورت تعطیلی کلاس های حضوری :

روز چهارشنبه ۷ دی ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۳از طریق سایت دبستان و کلاس غیر حضوری سوم

سلام 

✅✅با توجه به شرایط موجود ، جلسه ی دیدار آموزگاران گرامی پایه ی چهارم با اولیا ی محترم  به شرح زیر برگزار می گردد:

 

🔖🔖در صورت برقراری کلاس های حضوری :

روز دوشنبه ۵ دی ماه  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در  محل دبستان

 

🔖🔖در صورت تعطیلی کلاس های حضوری :

روز دوشنبه ۵ دی ماه از ساعت ۸ الی ۹  از طریق سایت دبستان و کلاس عمومی ۱

سلام 

✅✅با توجه به شرایط موجود ، جلسه ی دیدار آموزگاران گرامی پایه ی پنجم با اولیا ی محترم  به شرح زیر برگزار می گردد:

 

🔖در صورت برقراری کلاس های حضوری :

روز دوشنبه ۵ دی ماه  از ساعت ۱۳الی ۱۴ در  محل دبستان

 

🔖در صورت تعطیلی کلاس های حضوری :

روز دوشنبه ۵ دی ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ از طریق سایت دبستان و کلاس پنجم

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)