ریاضی :

۱- حل پلی کپی دوره ۲ ریاضی

 

فارسی :

۱- کاربرگ شماره ۲ فارسی انجام شود.

۲- با ۱۰ کلمه از کلمات مهم درس مثل دانشمندان به دلخواه ۱۰ جمله زیبا نوشته شود.

فارسی :

۱- رونویسی از ادامه درس مثل یک دانشمند تا آخر درس . از کلمات مهم این قسمت ۳ بار نوشته شود.

۲- کتاب نگارش صفحه های ۱۰۲ و ۱۰۳ انجام شود.

۳- کاربرگ شماره ۱۹ انجام شود.

 

علوم :

۱- از درس ۱ تا ۶ برای آزمون آماده باشید.

 

ریاضی :

۱- کاربرگ ۲۹ و ۳۰ ریاضی حل شود.

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)