●قابل توجه اولیای محترم ورودی پایه ی اول

برنامه ی سنجش ورودی نوآموزان طبق تاریخ مندرج در معرفی نامه،  انجام می شود.

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)