آمادگی برای آزمون دستور از کل کتاب ( تمرین دستور پیک ها و برگه تمرین دستور ) حتما تمرین شود 

ریاضی : برگه تمرین 1403/1/29 و کاربرگ ها همراه آورده شود 

برای دانلود پاسخ برگه تمرین دستور کلیک کنید

برای دانلود پاسخ برگه‌ی تمرین دوره فصل  ۵ ، ۶ و ۷ ریاضی کلیک کنید 

آمادگی برای آزمون هدیه ها از کل کتاب

فردا کتاب نگارش ، برگه تمرین 1403/1/29 

کاربرگ همراه آورده شود 

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)