ریاضی :

۱- صفحه ۱۴۹ و ۱۵۰ کتاب ریاضی حل شود.

۲- سوالات ۱۴۴ ، ۱۴۵ ،۱۵۰ دانشمند حل شود.

 

فارسی :

۱- کاربرگ شماره ۱۹ فارسی حل شود.

۲- ادامه رونویسی درس چشم های آسمان تا آخر درس . از کلمات مهم این قسمت ۳ بار نوشته شود.

۲- کتاب نگارش صفحه های ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ حل شود.

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)